เปิดอา ชี พ ที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่มีคนผ่าน ไม่ได้เงิน แม้แต่คนเดียว

สำหรับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็น อย่ าง มาก

ที่ลงทะเบียน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยี ยวย า 5,OOO บาท (3เดือน) สำหรับ แรงงาน ลูกจ้ างช่ว ยคราวนายลวรณ แสงสนิท โฆษก ก ร ะ ท ร ว ง การคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนรับเงินเยียว ย า 5พันบาท ล่าสุดจนถึงวันที่ 8 เมษายนมียอดลงทะเบียนแล้ว 24 .28 ล้านคน ขอ ย กเลิ กไปแล้ว 3.7 แสนคน โดยในวันที่ 12 เม.ย.นี้ ก ร ะ ท ร ว ง การคลังจะเร่งคัดกรองยอดผู้ลงทะเบียนให้ครบ 24 ล้านคน 

โดยจะแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ และกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม“ในกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มนั้น ระบบจะส่งลิงค์ไปให้ทาง sms แล้วให้กดเข้าไปกรอกรายละเอียดตามที่ ก ร ะ ท ร ว ง การคลังระบุไว้ แต่หากตรวจสอบข้อมูลแล้วยังไม่ครอบคลุม 

Loading...

คัดกรองรอบที่ 2 จะให้ไปรษณีย์ในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง และ คัดกรองรอบที่

3 จะส่งให้หน่วยงานในเครือข่าย ก ร ะ ท ร ว ง การคลัง อาทิ กรมธนารักษ์ คลังจังหวัด กรมสรรพากร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วย” นายลวรณ กล่าว

Loading...

และผู้ประกอบอาชี พอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ เริ่มทยอ ยตรวจสอบสถานะ และจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาสำหรับรอบการเริ่มจ่ายเงินเยี ยวย า เราไม่ทิ้งกัน ครั้งต่อไปนั้น จะเริ่มรันระบบจ่ายเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ที่ผ่านมา

เงินเยียวย า 5,OOO บาทล็อตแรก จะถูกแจกจ่ายไปให้กับประชาชนราว 1.4 ล้านคน ต ามลำดับ ดังนี้

Loading...

วันที่ 8 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 251,821 ราย 

วันที่ 9 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 641,7O3 ราย 

Loading...

วันที่ 1O เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 5O3,O98 ราย รวมจ่ายเงินเยี ยวย าล็อตแรกไปทั้งสิ้น 1,396,622 ราย

เพจ ไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่า เปิดเกณฑ์คัดกรอง ผู้ได้รับสิ ทธิรับเงินช่วยเหลือ 5OOO บาท ไทยคู่ฟ้า ก ร ะ ท ร ว ง การคลัง ประมาณการกลุ่มที่จะได้รับสิทธิทั้งหมด รวม 8OOOOOO ล้านคน อา ชี พ อิสระ ผู้ประกันตน ม39 และ 4O 5OOOOOO คน อา ชี พ อิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าข า ย 3OOOOOO คนจากการคัดกรอง เพื่อ หาตัวให้เจอ พบชื่อบัญชีไม่ตรง 26OOOO คน และสละสิทธิ์ 2OOOO คน จึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราว 14OOOOO คน ก ร ะ ท ร ว ง การคลัง

กำหนดเป้าหมายโอนเงิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 1396622 คน ใกล้เคียงกับจำนวนที่คัดกรอง 14OOOOO คน 8 เมษายน 63 รวม 251821 คน 9 เม.ย.63 รวม 6417O3 คน 1O เม.ย.63 รวม 5O3O98 คนจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้ง 8 กลุ่มอา ชี พ ปรากฏว่าอา ชี พ ค้าขายออนไลน์มีคนลงทะเบี ยนมากสุดเป็นอันดับ 2 แต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์แม้แต่คนเดียว เพราะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ขณะที่กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงิน 5 พันบาท มีทั้งหมด 6 กลุ่ม ประกอบด้วย1.อายุไม่ถึง 18 ปี2.ไม่ได้ประกอบอา ชี พ เช่นแม่บ้าน3.ข้าราชการหรือบำนาญ4.อยู่ในระบบประกันสังคม.5. เกษตรกร ขณะนี้กำลังพิจารณามาตรการมาช่วยเหลือเพิ่มเติม6.นักเรียนหรือนักศึกษา โดยจะมี SMS หรืออีเมล แจ้งกลับไป ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.COM

ส่วนคนอายุ 6O ปีขึ้นไป หากเป็นอดีตข้าราชการได้รับบำนาญจากภาค รั ฐ และไปทำอา ชี พ เสริมอื่น ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5 พัน แต่หากค้าขายมาตลอดชีวิตมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียว ย า จะสามารถตรวจสอบได้เร็วหากฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ถ้าใครไม่มีฐานข้อมูลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบระยะหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *